TÜRK MALI NEDİR?

Türk Malı Nedir?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının sermayesi, aklı, emeği, girişimi ile üretilmiş ya da Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde Vatan’a ait olan her türlü değer taşıyan ürüne Türk Malı denir. Herhangi bir ürünün Türk Malı olabilmesi için o malın fikri, sınai, sahiplik haklarının en az yüzde elli biri Türkiye Cumhuriyeti’nin Vatandaşının veya Türk Menşeili bir şirketin veya Türkiye Cumhuriyeti’nin olmalıdır. Türk Malı denilen ürünler içine fikri, sınai, tarihi, coğrafi tüm ürün ve markalar girer.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Herhangi bir Türk Markası, Türk Şirketi ya da Türk Vatandaşı yurt dışında veya Türkiye’de ürettirdiği ürün veya hizmetin fikri, sınai veya diğer haklarına yüzde elli bir oranında sahip ya da satın almış ise o Mala sahip olmuş kabul edilir ve O ürün Türk Malı Teşvik Derneği için artık “Türk Malıdır”.

Türk Malı Demek

Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olan herkesin emeği demektir. Türkiye Cumhuriyetinde veya ülke sınırları dışında Türk Vatandaşlarının emeği ile üretilen, ürettirilen yada üretilmiş ve Türkiye Cumhuriyetine, vatandaşlarına, şirketlerine kalmış her Mal Türk Malıdır.

Türkiye Cumhuriyeti,

T.C Vatandaşları ya da Türk Markaları ve Şirketleri Tarafından sahip olunan; Kitaplar, bilimsel buluşlar, patentler, sinema filmleri, senaryolar, tarımsal ürünler, teknolojik ürünler, madenler, gıda ürünleri, eski eserler, markalar, sporlar, kültürel özellikler, coğrafi özellikler, sanatsal her türlü eserler, v.b tüm Değerli ürünler Türk Malıdır.

Bunlarla birlikte Türk Malı Tanıtımı ve Teşvik Derneği Türk Vatandaşlarının ve Türkiye Cumhuriyeti’nin Türkçe ile adlandırılmış ve ülkemiz insanını teşvik edici mallarını ve markalarını daima önceler…