TÜRK TEŞVİK DERNEĞİ

Türk Teşvik Derneği

Türk Markalarının ve Mallarının

Ülkemizde ve tüm dünyada imajının düzgün olması sağlamak…

Daha çok tercih edilmesi, kalitesinin artması ve korunmasını sağlamak…

Üretilmesinin teşvik edilmesini sağlamak…

Üretenlere destek verilmesini sağlamak…

Üreticinin ve üretilen ürünlerin hak ettiği ölçüde her türlü hakkını ulusal ve uluslararası düzeyde korumak…

Üreticinin veya üretilmiş ürünlerin; üretim, tanıtım ve Marka olma yolunda yaşadıkları bürokratik, kanuni ve siyasi problemleri ortadan kaldırmak.

ve en önemlisi Türk Mallarının ve Markalarının uluslararası marka olabilmesi

için çalışır…

Türk Teşvik Derneği

Amaçlarımız doğrultusunda görevlerimizi yılın 365 günü gerçekleştiriyoruz…

Ülke menfaatlerini korumak Ülkemizin Markalarını ve ürünlerini korumaktır. Yabancı ülkelerde Türk Mallarının ve Türk Markalarının imajı için çalışıyoruz. Ülkemizin üreticisi ve tüketicisi menfaati açısından bakar, ülkenin ve milletin sorunlarını çözmek için çalışırız.

Türk Teşvik Derneği

Her dönem sorular sorar ve Bilimsel,akademik çalışmalar yaparak cevapları bulur. Bulduğu cevapları üyeleri ve kamuoyu ile paylaşır. Kalite, Yenilik, Güven diyince Türk Markalarının akla gelmesi için uğraşır.

“Ürünler, Türk Malı ve Markası olmak için
ne gibi özellikler taşımalı?”

“Türk Mallarının kalitesi imajı artması amacıyla
neler yapılmalı?”

“Türk Malı üretiminin teşvik edilmesi için
neler yapılmalı?”

“Üretilen malların dünya markası olması için
neler yapmalıyız?”

“Tüketicinin ilk tercihi olmak için ürünlerin özellikleri
neler olmalı?”

“Tüketici tercihlerini neye göre belirliyor?”

“Türkiye’nin ve Dünyanın ihtiyacı olan ürünler hangileridir?”

“Yenilikçi ürünler konusunda dünyanın ve Türkiye’nin ihtiyaçları neler?”

“Markaların Hangi konularda danışmanlık desteğine ihtiyacı var?”

“Üreticiler, icatçılar, markalar, tüketiciler arasında
nasıl kuvvetli bağlar oluşturulabilir?”

“Coğrafi güzelliklerimizin tanıtılması,
yöresel özelliklerimiz korunması için neler yapılmalı?”

“Üretimin kolaylaşması, sürekliliği için neler yapılmalı?”

“Üretim ve markalaşma için hukuksal alt yapı ne olmalı?”

“Hangi ürün nerede üretilir?”

“Hayalperestlik, yenilikçilik üretime ve markalaşmaya
nasıl daha çok katkıda bulunur?”

“Geleceğin üretici Meslekleri neler olmalı?”

“Üretilen ürünlerin Türkiye’ye, dünyaya, doğaya ve
insanlığa faydalı olması için yolları ne olmalı?”

“Türk Markalarının uluslararası boyutta markalaşmasını
nasıl teşvik edebiliriz?”

“Türk Mallarının ve Markalarının kullanılmasını ve
üretimini teşvik için tüketiciyi bilinçlendirecek kamuoyu çalışmaları
neler olmalıdır?”

Bu ve bunun gibi yüzlerce soruya cevap ararız, raporlamalar yaparız, kamuoyu oluşması ve bilinçlenme için hiç durmadan çalışırız. Bizler, Türk Teşvik Derneği olarak gelişim için yenilik için kalite için güven için daima insanımızı teşvik ederiz.

Türk Teşvik Derneği Olarak;

Türk Malları ve Markalarının Kullanılması, Üretilmesini ve Tanıtımını Teşvik Ediyoruz.

Türkiye’nin ve Dünyanın ihtiyacı olan patent almış Türk Mallarının tanıtılma projeleri

Türk Malı üreten firmalara Markalaşmaları ve tanıtımları için çeşitli organizasyonlar 

Türkiye’de ve Dünyada Türk Malının ve Markalarının imajının gelişmesi ve oluşan iyi imajın korunması için platformlar oluşturuyoruz

Türk Mallarının Türkiye’de ve Dünya’da kullanılmasını yaygınlaştırılması için neler yapılması gerektiği konusunda araştırmalar, sempozyumlar, bilgi ve analiz üretme çalışmaları yapıyoruz Bu çalışmaların sonuçlarını üyeleri ve sonrasında kamuoyuyla paylaşıyoruz.

Ulusal ve uluslararası medyada Türk Mallarının üretiminin ve Markalaşma ile ürünlerin kullanılmasının teşvik edilmesine, önemine ve imajının yükselmesine çalışıyoruz.

Türk Mallarının ve Markalarının kullanılmasını teşvik etmek amacıyla, çeşitli araştırmalardan sonra (Ürün ve Markanın; kalite, üretim prosesleri, çalışanların mutluluğu, ürünün yenilikçi olması v.b şartların bir kısmına veya tamamına sahip olması şartı ile) derneğin desteğini uygun göreceği firmaları Derneğin logosunu kullandırmak yöntemi ile destekliyoruz.

Markalaşma çalışması yapan tüm Türk Malı üreticilerine talepleri doğrultusunda iletişim konusunda danışmanlık hizmeti veriyor ve bu konuda yaptığımız yayınlar sayesinde bilgilenmelerini sağlıyoruz.

Çeşitli kampanyalar düzenliyor. Türk Mallarını yerli üretimi ve yerli Markaları tüketmeye halkı teşvik ediyoruz.

İlkokuldan üniversiteye tüm öğrencileri Türk Malı ve Markaları konusunda bilinçlendirmek için çeşitli eğitimler veriyoruz. 

Yeni patent başvurularını destekliyoruz, patent alımını teşvik ediyoruz. 

Üretimi, Markalaşmayı, dünyaya açılmayı, teknoloji kullanımını destekliyor ve teşvik ediyoruz.

Türkiye’de hayalperestliğin, yenilikçiliğin gelenek haline gelmesi için çalışıyor, Teşvik etmek için çeşitli organizasyonlar yapıyoruz. 

Türk Malı ve Markası denince dünya standartlarında akla gelmesi gereken KALİTELİ, YENİLİKÇİ, GÜVENİLİR çekirdek değerlerinin oluşması için ulusal ve uluslararası alanda tanıtım çalışmaları yapıyoruz.