Değerli Dostlarım,

Türk Mallarının Tanıtımı ve Kullanılmasını Teşvik Derneği 2003 yılında kurulduğu günden bugüne Türk Mallarının ve Markalarının üretilmesini, tanıtılmasını, kullanılmasını ve korunmasını teşvik etmeyi kendine görev edinmiştir. Türk Mallarının-Markalarının kalitesinin ve imajının uluslararası düzeyde yükselmesi için çalışmıştır. Bilindiği üzere ülkemizde hayalperestliğe ve yenilikçiliğe hak ettiği değer günümüzde maalesef ve hala verilmemektedir. Dünyada ise 2000 yılından itibaren dünyanın aşırı değişken ekonomik topludurumu hayalperestliğin ve yenilikçiliğin bir zorunluluk haline gelmesini sağlamıştır. 2016 yılında Derneğimizin tamamen kabuk değiştirme ihtiyacı da bu sebeple oluşmuştur.

Çok daha hareketli, çok daha teşvik edici, çok daha etkili olma gereksinimi ülkemiz için her zamankinden daha büyük ihtiyaçtır. Bugün Kore’de yılda 500 bine yakın patent başvurusu yapılmaktadır. Basit gibi görünen ve her gün kullandığımız akıllı telefonumuzda bir uygulama milyarlarca dolar edebilmektedir. Bir sinema filmi, kitap, yemek, mimari, sanat eseri, manzara resmi ya da teknolojik bir ürün o ülke hakkında olumlu ya da olumsuz bilgiye sahip olmanızı sağlamaktadır. Eğer ülkemizi uluslararası düzeyde yükseltmek, insanlık medeniyetleri arasında saygı değer noktaya taşımak istiyorsak üretmeliyiz, Türk Malı üretmeliyiz, Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlarının en yüksek hayallerini gerçekleştirmek için uğraşmalıyız ya da kendimiz daima en iyisini en yüksek hayalleri gerçekleştirme peşinde koşmalıyız.

Başkanı olduğum Türk Teşvik Derneği, ülkemizin üretmesi, ürettiklerimizin tanıtılması, kalitemizin daima artması, rekabetçi ülke ve dünya ekonomisinde daima tercih edilen ürünlerin Türk Malı olması için sizler ve üyeleri ile birlikte sonsuz bir arzuyla çalışmaya başlamıştır. Bu hedeflerini gerçekleştirmek için; patent başvurularını teşvik eder, hayalperestlere destek verir, Türk Mallarının markalaşması ve imajının yükselmesi için çalışır, ürünlerin kalitesinin daima yükselmesi ve Türk Mallarının kullanılması için kamuoyu oluşmasına sebep olur. Değerli Dostlarım, bu amaçlarımızı gerçekleştirmek için üye olan olmayan hepinize ihtiyacımız var. Sadece bağışlarla ve özverimizle ayakta duran derneğimizin yüksek hedeflerini ülkemiz ve insanımız adına gerçekleştirmek için sizleri derneğimize davet ediyoruz. Teknolojinin geldiği noktada bir internet adresi veya telefon kadar yakın olduğumuzu biliyorsunuz. Bizlere ve hedeflerimize destek olmak demek sadece üye olmak değildir. Yapacağımız bilimsel araştırmalardan, oluşturacağımız kamuoyu algısına, bağışlarınızdan üye olmaya, aktif olarak bizlerle çalışmaktan Türk Malı üretmek için çalışmaya yapacağınız her hareket bizim için en büyük destektir.

Hepinizi yenilikçi, kaliteli, tüm dünyaya mal olacak Türk Malı üretmeye, Türk Malı kullanmaya, Türk Mallarını sahiplenmeye, markalaşmaya, hayalleri gerçekleştirmeye ve tüm bunlarla birlikte hem ülke insanımızı hem de dünya insanlığını daha mutlu etmeye çağırırken, tüm Türk Malını yüceltmek için uğraşan dostlarımı saygı ve sevgi ile selamlıyorum.

Türk Teşvik Derneği Başkanı

Harun ALTUNBAŞ